Terms and Conditions

  1. Anlaşmanın öğrenci tarafından feshedilmesi
    Öğrenci kursun başlamasından önceki herhangi bir zamanda kaydını iptal edebilir. İptal etme işleminin, kursu rezerve eden kişi tarafından, yazılı olarak haber verilmesi gerekmektedir. İptal etme aşağıda belirtilen iptal etme ücretlerine sebep olacaktır: Kurs başlamadan önce 21+ gün: Rezervasyon yapılması üzerine yapılan ödeme miktarının haricinde tüm ücretler geri ödenecektir. Kurs başlamadan önce 20-5 gün: Rezervasyon yapılması üzerine yapılan ödeme miktarının haricinde 75% geri ödenecektir. Kurs başlamadan önce 1-5 gün: Rezervasyon yapılması üzerine yapılan ilk ödeme miktarının haricinde 60% geri ödenecektir.
  2. Kaydolma ücretleri ve ilk ödeme (200 TL) geri ödenmez. Kursun başlamasından sonra, STYLE Color geri ödeme yapmayacaktır.
    Kayıt yaptırılması üzerine, sağlık sebepleri yüzünden kursa katılamazsanız iptal masraflarını karşılaması için bir iptal sigortası sözleşmesinin yapılması tavsiye edilmektedir. İptal etme ücretlerinden kurtulmak veya bunları en aza indirgemek için sizin yerinize kursa katılacak bir başka kişiyi ileri sürebilirsiniz veya vaktinden önce kursu bir başka tarihe ertelemeyi isteyebilirsiniz. Bu takdirde STYLE Color sıklıkla hiçbir ücret talep etmeyeceklerdir veya sadece küçük bir yönetim ücreti talep edeceklerdir.
  3. STYLE Color tarafından Sözleşmenin İptal Edilmesi
    Basım, yazım veya hesaplama hatalarının olması durumunda, okullar anlaşmayı iptal etme hakkına sahiptir.